ปิดปรับปรุงระบบเพื่ออัพเกรดและเพิ่มข้อมูลใหม่ จะเปิดให้บริการวันที่ 29 ก.ค. 59 เวลา 16.30 น. --- รายการอัพเกรด --- 1. เพิ่มภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต ปี 2013-2015 กว่า 1500 ภาพ (รวมของเดิมเป็น 3135 ภาพ) 2. รองรับมาตรฐาน Metadata (ISO19115-1, ISO19115-2, ISO19139-1, ISO19139-2) 3. ฟังก์ชันการดาวโหลด Index (Footprint) ของแต่ละภาพ ขออภัยในความไม่สะดวก